Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Sommer

Sommer er tiden man skal nyte dam og vannarrangement i hagen. Pass på å gjøre rent filter og dambunn så ikke slam/fiskeavføring får bygge seg opp.

Alt av avfall som blir værende i vannvolumet vil bli en kilde til mat for alger og derved algevekst. Får du grønnalger (grønt ugjennomsiktlig vann) skyldes det mangel på UV bestråling. Sjekke att du har stor nok UV-C stråling for din dam. Hoved regel for Noregs breddgrader er min. 2watt uv-lys per 1000l vann. Vårt UV-C sortiment finner du her. Hvis du ikke har husket å skifte UV-pære ved begynnelsen av sesongen er det nå på tiden. Reserve uv-pærer og quartsglass finner du her.

Får du lange sleipe trådalger er det tegn på overskudd av fosfor som kommer fra slamoppbygging i vannvolumet. Da kan du ta i bruk Blanketweed, som er et produkt vi har som dreper disse trådalgene.

Vannkvaliteten kan måles og testes med hjelp av ulike vanntester. Dette blir spesiell viktig hvis du har koi eller gullfisk oppi dammen. Hvis vannverdiene avviker fra det anbefalte kan det behandles på forskjellige måter. Vanntester finner du her og vannbehandling finner du her.  Pure Bond Baller kan brukes under sesongen for å holde vannet klart og vannverdiene under kontroll. Pure Pond Bomb gir en hurtivirkende intensivbehandling. 

Anbefalte vannverdier for (koi)dam.

Har du fisk er det nå viktig å fore med et fetere og mer proteinrikt fòr så de får bygge seg opp igjen og kan motstå neste vintersesong. Bruk gjerne foringsautomat, husk Koi har ikke magesekk, kun fordøyelsestarm og trenger lite i gangen men ofte.

Vi lagerfør Evolution Aqua sine 3 varianter koifor. Small/Medium angir størrelsen på pellets. Small pellets brukes for små fisk mens medium brukes på allt som er større. Ikke for under 4 gradier celsius. Fore kun den mengde fisken spiser i løpet av 3-5 minutter. Fjern eventuell uspist mat. 

  • Wheatgerm er en year-round for, men anbefales å brukes vintertid. Vanntemperaturer ned til 4 grader celsius.
  • Premier er en mellomsesong for, og for norsk sommer. Vanntemperatur ned til 7 grader celsius. 
  • Growth er en sommer/vekst for. Vanntemperatur 18 gradier celsius eller mer. 

Pass på oksygennivået ved varme perioder. I Varmt vann er oksygennivået vesentlig lavere, om dagen produserer alger oksygen, men om natten forbruker de også i tillegg til fisken og du kan få et fatalt oksygenmangel om natten.

Har du planter må de ettersees, tynnes og døde blad helst fjernes fra vannvolumet. 

Vedlikehold dammen gjennom sommeren gjennom å regelbundet rense filtersystem og plukke bort ting som ikke hører hjemme i dammen. For å holde dyr og fugler bort fra fisk kan det være lurt å sette opp en strømgjerde eller damnett.