Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

UV-C & Ozon

UV-C Behandling

For over 100 år siden oppdaget Tyske forskere at det øverste laget vann i tjern og innsjøer var sterilt når utsatt for godt med sollys, videre forskning førte til oppdagelsen av UV lys.

Grunnleggende info om UV

Alle dammer/basseng av en slik størrelse at stadig vannbytte er uhensiktsmessig bør ha UV lys. UV lys bekjemper grønne svevealger (grønt vann) og bakterier og parasitter i vannet.

På våre breddegrader har vi en regel på min. 2 watt UV-lys pr. 1000L vann for å bekjempe grønnalger. Vannet bør være renset når det passerer UV lyset for at mikroorganismene skal bli bestrålt og ikke være skjult bak rusk og partikler når det passerer. UV enheten bør ha en lengst mulig kropp for at vannet bruker lang tid på å passere (lang strålingstid) Kroppen på Uv lyset bør ha så liten diameter som mulig da effekten raskt avtar med avstand fra lysrøret.

UV lysrør har levetider på fra ca 7000 til 13000 timer alt etter type, og bør skiftes til ny hver vår. Desto mer belastning dammen/bassenget får jo høyere wattstyrke og kraftigere type bør installeres (amalgam er den kraftigste typen)

Mer inngående om UV

UV lyset befinner seg i det elektro-magnetiske feltet mellom Røntgen lys og synlig lys. UV lyset har mange gode egenskaper.

Vi deler UV lys i fire hovedkategorier, UV-A, UV-B, UV-C og Vakum UV. UV-C spekteret (200-280 nanometer) er den mest skadelige bølgelengden for mikroorganismer. Denne bølgelengden med 254 nanometer som den absolutte beste er kjent som det bakteriedrepende spekter.

UV-C lys har evnen til å permanent skade/drepe en rekke plagsomme mikroorganismer i vann. Enkelte typer mikroorganismer har nå utviklet resistens mot tradisjonelle desinfiksjonsmidler som klor o.l

Mikroorganismene

Hver enkelt mikroorganisme trenger en spesifikk UV-C strålings mengde og bølgelengde  for å utryddes.

Organismen må utsettes for direkte UV-C bestråling lenge nok til at lysbølgen trenger gjennom mikroorganismens cellevegg. Det tar kun sekunder å bryte celleveggen og ødelegge organismens DNA. Dette fører til et den enten ikke kan reprodusere seg videre eller at den blir drept.

UV-C Fordeler

 • Kan redusere eller eliminere bruk av klor og andre kjemikalier i basseng o.l
 • UV-C er effektiv mot alle mikroorganismer ( blant dem de veldig farlige Cryptosporidium parvum og Giardia lamblia som ikke kan uskadeliggjøres med klor)
 • Vesentlig forbedret vannkvalitet og et mer tiltalende bademiljø
 • Ikke problemer med røde øyne og irritert hud
 • Ikke problemer for astmatikere og alergikere
 • Krystalklart vann og frisk luft
 • Bryter ned kloraminer og andre organismer
 • Mindre bruk av andre kjemikalier 
 • Ingen kjemiske biprodukter fra UV
 • Helt automatisk og kan ikke overdoseres
 • Lavere kostnad en bruk av kjemikalier og mindre arbeid
 • UV er en ufarlig grønn teknologi
 • Bør brukes på alle lukkede bade miljø og fiskedam miljø uten og innendørs.
 • Bør være innkoblet 24/7/365 for innedammer og med bytte av nytt lysrør på tidlig vår når pumper startes for utedammer.

Her en kort oversik på sortimentet og bruks område:

UV Economy – budsjett serie for små dammer med minimalt med fisk

UV-C EVO – profesjonelle og effektive UV-lys fra Evolution Aqua. Kommer i flere styrker, dam bruk.

UV-C Aquaforte Power – Budsjettvennlig UV-lys for dam og basseng

UV-C Proff – Stor kobling-mulighet med Ø110 åpning, dam og basseng

UVC-Tech Blue Lagoon – Høy kvalitet svømme basseng uv-lys

Blue Lagoon UV-C for Saltvann – Spesial design egnet for saltvann og sjøvanns basseng

Blue Lagoon Spa – Egnet for høye vanntemperaturer (opptil +40 grader celsius)

UVC Delta Proff – Profesjonelle, høy kvalitet, egnet for dam, basseng og boblebad

XClear Master Blaster – Profesjonell utstyr for svært forurenset vann

UV-C HD-Pro – Egnet for Inazuma filter, men kan brukes på andre typer tanker

 

OZONE OG PROTEINSKIMMER

Litt om Proteinskimmer og Ozone

For å få god effekt av Ozone så bør man ha en proteinskimmer, derfor omtaler vi begge disse komponentene i en og samme veilledning.

Fordeler med en Proteinskimmer

 • Luftbobler fungerer som filtermedia
 • Fjerner protein forbindelser og andre organiske substanser fra vann volumet
 • Reduserer produksjon av amonium, nitrite, nitrate og fosfat
 • Reduserer substanser som skaper grums
 • Skaper et høyere oksygennivå
 • Bidrar til en optimal Ozone reaksjon
Hva er Ozone og hva gjør det?
 
Ozone er en spesiell form for oksygen. Normalt danner 2 atom med oksygen et oksygen molekyl. I motsetning til dette består et Ozone molekyl av tre oksygen atom. Så snart dette molekylet er nedbrutt trengs det nye raksjonspartnere å binde seg til.  Alle virkninger som ozon har på det biokjemiske kretsløpet i vannet er basert på den høye oksidasjons effekten. Ozone er den sterkeste oksidasjons agenten man kjenner til. På den andre side så er Ozone miljøvennlig siden det kun består av 3 atom oksygen og og tilfører ingen kjemikalier til vannet. På samme måten som i naturen, dannes Ozone i et lynglimt inne i Ozone elektroden fra oksygen innholdet i luften. Tre oksygenmolekyl trengs for å danne to Ozone molekyl.
 
Fordeler med Ozone
 
 • Reduserer patogener
 • Gjør vannet krystal klart
 • Reduserer algevekst
 • Reduserer amonium produksjon
 • Reduserer Nitrite produksjon
 • Forbedrer effekten av biofilteret
 • Fjerner organiske forbindelser
 • Fjerner den gulaktige fargen i vannet mange plages med.
I sammen vil en Proteinskimmer og Ozone forbedre vannkvaliteten vesentlig. Biofiltersystemer vil fungere mer stabilt. Oppblomstringer av patogener eller skadelige bakterier vil bli sterkt redusert eller totalt blokkert. Det er det perfekte slutt trinnet for ethvert filtersystem for å danne perfekt vann.
 
 
Det Tyske firmaet Sander har et veldig sterkt navn og rykte. I mange årtier har de bygd proffesjonelle proteinskimmere og Ozone systemer for både private og for offentlig bruk. Vi tilbyr derfor disse komponentene fra Sander.