Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

VÅR

Fontener, små hagedammer ska tømmes og regjøres for alt løst, og fylles igjen. Evt. kan man bruke et middel som fontenerens til hjelp. Lenk til AquaActive Algo Fountain her. Har du EPDM eller PVC duk bør du se over at ikke is og frost har skadet duken. Mulige sprikker/hull kan lappes med EPDM reparasjonsbok eller PVC reparasjonssett.

Fontenepumper som har vært oppbevart innendørs og ikke rengjort på høsten (det er absolutt å anbefale) bør oversees. Vi anbefaler at kundene nøye lese brukermanual og føljger instruksjon for bruk og forvaring av pumper, filter og annet utstyr. Se etter så ikke O-ringer er tørket ut og sprukket. (Oppbevar med fordel pumpen i vann innendørs om vinteren)

Sjekk at fontenedyser er rene og fri for partikler. Om pumpen har svamp/forfilter bør dette rengjøres. Se at kabelen er hel og fri for sprekker. (Du har vel jordfeilbryter?). Hvis du har en fontenepumpe med uv-lys anbefales det at den skiftes ved begynnelsen av sesongen, dvs. på våren.

Litt større hagedammer med dampumpe og filter har litt flere oppgaver. Dammen bør om mulig tømmes for så mye slam som mulig da dette skaper næring for uønsket algevekst og et forråtnende vannmiljø. Uten bunnsluk må man enten ha en damsuger eller bruke pumpe/hevert prinsippet og suge slamet opp. Damsuger finner du her på vår nettside.

Damduk får etter hvert et fint grønt eller brunt belegg av alger og de er bare posetive for fisk og dam, så bruk ikke høytrykkspyler for å fjerne dette, kun lett trykk fra hageslange for å fjerne løse partikler.

Pumper som har ligget ute på frostfri dybde bør taes opp og rengjøres. Sjekk asynkrone motorer som beskrevet under vår pumpeveiledning.

Filter rengjøres og tømmes visst ikke gjort om høsten.

Skift UV-pære og gjør rent quartsglass visst du har filter med UV eller eget UV lys. Reserve UV-pærer og quartsglass finner du her. 

Planter klippes tilbake og alt vissent fjernes så ny tilvekst lettere kommer til.

Dammer med Koi/fisk trenger å få alt av slam og settlinger langs bunn fjernet. Dette er ofte større vannvolum og ikke like vanlige å tømme.

En dam med bunndren får mesteparten av bunnsetlinger fjernet fortløpende, men de uten har stort behov for å få ut slammet da dette også er ynglested for bakterier og parasitter. Spesiell om våren er dette svært skummelt.

Har fiskene overvintret ute er immunforsvaret helt oppbrukt til våren. Når temperaturen i vannet så stiger til 5-8°C så skyter aktiviteten til parasitter og bakteriene i været og det tar lenge før fisken har begynt å få opp igjen immunforsvaret. Derfor opplever de fleste Koieiere større frafall sent på våren og ikke om vinteren.

Samtidig blir fiskeeiere oppfordret av masse villedene informasjon om å ikke fore fisken under 10°C og noen sier for å være sikker under 12°C. Hvor mange dager i året er det igjen å spise på for fisken i Norge da? Det er Proteinrikt og fôr med høyt fettinnhold man ikke skal gi de ved lave temperaturer, man skal ikke sulte fiskene. Vi har fôr som kan fores ned til 4°C men under 5-6°C vil ikke fisken ha særlig matlyst så gi det de vil ha av denne type fôr når tempen stabiliserer seg og stiger oppover fra dette. De trenger alt de kan få i seg av vitaminer og næring fremover nå. Sørg for å ha riktig fiskefôr til de forskjellige sesongene.

Vi lagerfør Evolution Aqua sine 3 varianter koifor. Small/Medium angir størrelsen på pellets. Small pellets brukes for små fisk mens medium brukes på allt som er større. Ikke for under 4 gradier celsius. Fore kun den mengde fisken spiser i løpet av 3-5 minutter. Fjern eventuell uspist mat. 

  • Wheatgerm er en year-round for, men anbefales å brukes vintertid. Vanntemperaturer ned til 4 grader celsius.
  • Premier er en mellomsesong for, og for norsk sommer. Vanntemperatur ned til 7 grader celsius. 
  • Growth er en sommer/vekst for. Vanntemperatur 18 gradier celsius eller mer. 

Har filteret vært nedstengt så må det rengjøres for alt løst og Biofilteret restartes igjen. Så snart tempen begynner å stige 8-9°C og ikke faller for kraftig tilbake om nettene så kan man med stor fordel tilsette en bakteriekultur som filterstart og få pumpe og filter opp og kjøre. Det tar mange uker å modne i Norske vårtemperaturer. Vi anbefaler bruk av Pure+ Gel Filterstart ved sesongstart. Pure Bond Baller brukes under sesongen for å holde vannet klart og vannverdiene under kontroll. Pure Pond Bomb gir en hurtivirkende intensivbehandling. 

Samtidig må UV-C være rengjort og ny pære innsatt, det er nå på våren i god vårsol algeveksten skyter fart, ofte kan man se dette før isen er helt borte.

Har du oppbevart filtermedie i lag med fisk innendørs om vinteren så behandle filtermediet på samme måte som fiskene mht. å være i oksygenrikt vann og tilpass temperaturen gradvis. Biomedie består av levende bakterier som raskt dør ut om de etterlates tørt på samme måte som en fisk.

Har du hatt fiskene innendørs må temperaturen tilpasses over flere døgn til dit de skal flytte, spesielt fra varmt til kaldt. Koi reagerer negativt på mer en 2°C forskjell i gangen og utsett de aldri for mer en 5°C temperaturforskjell på et døgn.